BÀI THI VIẾT “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Cần Thơ - Ai đi đến đó lòng không muốn về

Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: THU THANH
Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: THU THANH
Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: THU THANH