Cận cảnh Suối Yến - chùa Hương ngày khai hội

Du khách trẩy hội chùa Hương trên dòng suối Yến. Ảnh: Trần Vương
Du khách trẩy hội chùa Hương trên dòng suối Yến. Ảnh: Trần Vương
Du khách trẩy hội chùa Hương trên dòng suối Yến. Ảnh: Trần Vương