Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cá mòi nướng lá bưởi đậm đà hồn quê sông Hồng

Cá mòi nướng lá bưởi. Ảnh. Hoàng Huế
Cá mòi nướng lá bưởi. Ảnh. Hoàng Huế