Bị hà mã rượt đuổi, cá sấu vội vàng tháo chạy để giữ tính mạng