Ẩm thực hàng không - một hành trình, một trải nghiệm, một điểm chạm văn hóa

Món phở bò đặc biệt trên chuyến bay 4 sao. Ảnh: PV
Món phở bò đặc biệt trên chuyến bay 4 sao. Ảnh: PV
Món phở bò đặc biệt trên chuyến bay 4 sao. Ảnh: PV