100% doanh nghiệp du lịch bị "sờ gáy" đều có lỗi

Những sai phạm dẫn đến chất lượng "kinh hoàng". Ảnh: Lynne Ryan
Những sai phạm dẫn đến chất lượng "kinh hoàng". Ảnh: Lynne Ryan
Những sai phạm dẫn đến chất lượng "kinh hoàng". Ảnh: Lynne Ryan