Đà Nẵng:

Xây ồ ạt khách sạn cao tầng gây nhiều hệ lụy khó lường cho du lịch