Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mê mẩn khu vườn hơn 1.800 cây hoa hồng nở rực rỡ ngát hương

Hoa hồng bạch kiêu sa
Hoa hồng bạch kiêu sa