Kinh hoàng khoảnh khắc cá mập trắng điên cuồng tấn công 4 thợ lặn

Con cá mập trắng dài 4,5m điên cuồng tấn công, chui vào chiếc lồng sắt đang có 4 người ở trong.
Con cá mập trắng dài 4,5m điên cuồng tấn công, chui vào chiếc lồng sắt đang có 4 người ở trong.