Kịch tính cảnh đàn sư tử “quây” trâu rừng nặng nửa tấn