Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đứng tim cú nhảy mạo hiểm từ nóc tàu du lịch xuống hồ bơi