Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồi cỏ hồng phơi phới trong gió đông đẹp như mơ ở Lâm Đồng