Chùa Sư Muôn – di tích không thể bỏ qua ở Phú Quốc

Cổng tam quan nằm ven tuyến lộ Dương Đông - Hàm Ninh.
Cổng tam quan nằm ven tuyến lộ Dương Đông - Hàm Ninh.
Cổng tam quan nằm ven tuyến lộ Dương Đông - Hàm Ninh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top