Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ám ảnh những góc khuất đô thị bị bỏ hoang tại Hong Kong