Vụ “có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ở Bình Dương:

“Cấm chuyển dịch” để ngăn tẩu tán tài sản

Bà Ngô Hải Châu đang khẩn thiết yêu cầu cơ quan luật pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
Bà Ngô Hải Châu đang khẩn thiết yêu cầu cơ quan luật pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.