Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP): Đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn

Người lao động PVEP đặt câu hỏi với lãnh đạo Tổng Công ty. Ảnh: P.V
Người lao động PVEP đặt câu hỏi với lãnh đạo Tổng Công ty. Ảnh: P.V
Người lao động PVEP đặt câu hỏi với lãnh đạo Tổng Công ty. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top