Thêm một đồng sáng lập với ông Nguyễn Đức Tài rời Thế giới di động

Lên top