Cổ phiếu Thế Giới Di Động rớt giá sau tin đồn rò rỉ dữ liệu 31.000 giao dịch của khách hàng

Giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động giảm trong phiên sáng vì ảnh hưởng từ vụ thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng bị lộ.
Giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động giảm trong phiên sáng vì ảnh hưởng từ vụ thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng bị lộ.
Giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động giảm trong phiên sáng vì ảnh hưởng từ vụ thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng bị lộ.
Lên top