Người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước qua đời: "Mẹ tôi nghĩ bệnh nhẹ có thể vượt qua nhưng không ngờ...!

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ.
Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ.
Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ.