Mô hình tuần hoàn khép kín của tập đoàn SCG: Điểm nhấn tại Diễn đàn DN phát triển bền vững 2017

Ông Montri Mahaplerkpong, Phó Chủ tịch của SCG Việt Nam và các đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn
Ông Montri Mahaplerkpong, Phó Chủ tịch của SCG Việt Nam và các đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn
Ông Montri Mahaplerkpong, Phó Chủ tịch của SCG Việt Nam và các đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top