Masan tự tin về đích kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Năm 2019, MSN sẽ tập trung vào việc tung ra sản phẩm thịt có thương hiệu phục vụ người tiêu dùng.
Năm 2019, MSN sẽ tập trung vào việc tung ra sản phẩm thịt có thương hiệu phục vụ người tiêu dùng.
Năm 2019, MSN sẽ tập trung vào việc tung ra sản phẩm thịt có thương hiệu phục vụ người tiêu dùng.