VĨNH BIỆT ĐẠI LÃO DOANH NHÂN ĐỖ THẾ SỬ:

Kinh doanh phải từ gen và chữ Tín

Hình ảnh cụ Đỗ Thế Sử - Đại lão Doanh nhân hàng đầu Việt Nam tại Đại hội VCCI lần thứ VI. Ảnh: P.V
Hình ảnh cụ Đỗ Thế Sử - Đại lão Doanh nhân hàng đầu Việt Nam tại Đại hội VCCI lần thứ VI. Ảnh: P.V
Hình ảnh cụ Đỗ Thế Sử - Đại lão Doanh nhân hàng đầu Việt Nam tại Đại hội VCCI lần thứ VI. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top