Em trai bầu Đức chỉ giữ 6 cổ phiếu sau khi bán 5 triệu cổ phiếu của HAGL

Đoàn Nguyên Thu - em trai của bầu Đức đã bán 5 triệu cổ phiếu HAGL
Đoàn Nguyên Thu - em trai của bầu Đức đã bán 5 triệu cổ phiếu HAGL
Đoàn Nguyên Thu - em trai của bầu Đức đã bán 5 triệu cổ phiếu HAGL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top