HAGL miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của em trai bầu Đức

Ông Đoàn Nguyên Thu
Ông Đoàn Nguyên Thu
Ông Đoàn Nguyên Thu
Lên top