Xin đừng “giải cứu” thương lái và các lò mổ lợn!

Hà Tĩnh đang tồn hơn 70.000 con lợn chưa thể xuất chuồng (Ảnh: Tr.Hoa)
Hà Tĩnh đang tồn hơn 70.000 con lợn chưa thể xuất chuồng (Ảnh: Tr.Hoa)