Vụ Khaisilk: Sao chỉ là “việc của hai bên”? Sao lại “đừng có tranh luận” nữa...?

Cửa hàng Khaisilk sau kiểm tra: Việc tráo đổi mác xuất xứ là do nhu cầu mua cao, do nhân viên... (ảnh: Hải Nguyễn).
Cửa hàng Khaisilk sau kiểm tra: Việc tráo đổi mác xuất xứ là do nhu cầu mua cao, do nhân viên... (ảnh: Hải Nguyễn).