Tin đồn hoa hậu “mua giải” và những “chiếc mũ” của niềm tin bị đánh mất

Tân Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.
Tân Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.
Tân Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.
Lên top