Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh xuất thân trong gia đình công nhân nghèo

Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.
Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.
Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.
Lên top