Tiến sĩ đòi cấm ôtô, tiến sĩ bảo “diệt” xe máy

Bòng bong, rối mù nhưng không chỉ ở ngoài đường (Ảnh otofun)
Bòng bong, rối mù nhưng không chỉ ở ngoài đường (Ảnh otofun)