Tắc đường đi không được, sao vẫn cứ bấm còi inh ỏi?

Huế đang xây dựng cuộc vận động "Thành phố không còi xe", sự ủng hộ đông đảo của dân sẽ hạn chế được tình trạng bấm còi vô tội vạ của người đi đường. Ảnh: NĐT
Huế đang xây dựng cuộc vận động "Thành phố không còi xe", sự ủng hộ đông đảo của dân sẽ hạn chế được tình trạng bấm còi vô tội vạ của người đi đường. Ảnh: NĐT
Huế đang xây dựng cuộc vận động "Thành phố không còi xe", sự ủng hộ đông đảo của dân sẽ hạn chế được tình trạng bấm còi vô tội vạ của người đi đường. Ảnh: NĐT