Diễn đàn: Quyền im lặng

Quyền im lặng: Xuất phát từ sự sợ hãi của nghi can.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa