Diễn đàn: Quyền im lặng

Quyền im lặng và công ước quốc tế

Ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) trở về trong vòng tay của người thân sau vụ án oan.Ảnh: T.L
Ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) trở về trong vòng tay của người thân sau vụ án oan.Ảnh: T.L
Ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) trở về trong vòng tay của người thân sau vụ án oan.Ảnh: T.L