Luật báo chí nên qui định tự do báo chí, tự do ngôn luận như thế nào?

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: Bộ TTTT
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: Bộ TTTT
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: Bộ TTTT