Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Luật báo chí nên qui định tự do báo chí, tự do ngôn luận như thế nào?

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: Bộ TTTT
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: Bộ TTTT