“Lọt” đề thi Toán, Văn: Nghiêm với thí sinh, nhưng lại lỏng với giám thị…

Đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Hà Nội bị "lọt" ra ngoài.
Đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Hà Nội bị "lọt" ra ngoài.
Đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Hà Nội bị "lọt" ra ngoài.