Lò mổ đóng cửa, tiểu thương co cẳng chạy tìm cách!

Ngày 15.10, tiểu thương đã trình bày với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (ảnh: VnExpress.net)
Ngày 15.10, tiểu thương đã trình bày với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (ảnh: VnExpress.net)