Lạm thu đầu năm, gánh nặng từ cái tặc lưỡi

Năm 2016, phụ huynh Trường Mầm non Hưng Thắng (Hưng Nguyên, Nghệ An) từng cho con nghỉ học để phản đối Hiệu trưởng lạm thu. Ảnh: QĐ
Năm 2016, phụ huynh Trường Mầm non Hưng Thắng (Hưng Nguyên, Nghệ An) từng cho con nghỉ học để phản đối Hiệu trưởng lạm thu. Ảnh: QĐ