Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không đúng quy trình thì đã sao?

Bà Quỳnh Anh sau khi lùm xùm cũng đã trả lại chức vụ của mình và “cao chạy xa bay”…
Bà Quỳnh Anh sau khi lùm xùm cũng đã trả lại chức vụ của mình và “cao chạy xa bay”…