Khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp: Sao lại đẻ thêm giấy phép con nhiêu khê?

Sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM (ảnh: hcmussh.edu.vn).
Sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM (ảnh: hcmussh.edu.vn).
Sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM (ảnh: hcmussh.edu.vn).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top