HỦ TỤC - GIỮ HAY BỎ: Chém lợn, đâm trâu... đều là hành động dã man

Lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh. Ảnh KỲ ANH
Lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh. Ảnh KỲ ANH
Lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh. Ảnh KỲ ANH