Hôm nay “lượm” vài quả trứng, bẻ một nhành hoa - ngày mai sẽ là gì?

Cành hoa anh đào trên tay được bà Phạm Thị Minh Hiếu giải thích là do người khác bẻ. (Ảnh: N.A.T)
Cành hoa anh đào trên tay được bà Phạm Thị Minh Hiếu giải thích là do người khác bẻ. (Ảnh: N.A.T)
Cành hoa anh đào trên tay được bà Phạm Thị Minh Hiếu giải thích là do người khác bẻ. (Ảnh: N.A.T)
Lên top