Học sinh nhổ tóc bạc cho thầy trong giờ học: Thầy đã sai rồi

Hình ảnh thầy Tưởng gục trên bàn cho học sinh nhổ tóc. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy Tưởng gục trên bàn cho học sinh nhổ tóc. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy Tưởng gục trên bàn cho học sinh nhổ tóc. Ảnh: Cắt từ clip.