Gỡ khó, nhưng đừng bất hợp pháp, ĐH FPT ơi!

Sinh viên người nước ngoài tại Đại học FPT. Ảnh: ĐH FPT.
Sinh viên người nước ngoài tại Đại học FPT. Ảnh: ĐH FPT.