Giúp bệnh nhân chết nhẹ nhàng, bác sĩ có vi phạm đạo đức?

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng.Ảnh: K.Q
Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng.Ảnh: K.Q
Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng.Ảnh: K.Q