“Giải cứu” nông sản? Không, nên “giải cứu” nông dân!

Ảnh: Lao Động
Ảnh: Lao Động