Gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần: Khi mèo “liên minh” với chuột

Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: C49B cung cấp
Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: C49B cung cấp