Đừng “vẽ” hình ảnh Flores thành kẻ khiêu khích

Flores đã được Trí Nguyễn mời trở lại võ đường Liên Phong tối 27.2 để gặp gỡ, đàm đạo (ảnh: Minh Hòa).
Flores đã được Trí Nguyễn mời trở lại võ đường Liên Phong tối 27.2 để gặp gỡ, đàm đạo (ảnh: Minh Hòa).
Flores đã được Trí Nguyễn mời trở lại võ đường Liên Phong tối 27.2 để gặp gỡ, đàm đạo (ảnh: Minh Hòa).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM