Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đừng “vẽ” hình ảnh Flores thành kẻ khiêu khích

Flores đã được Trí Nguyễn mời trở lại võ đường Liên Phong tối 27.2 để gặp gỡ, đàm đạo (ảnh: Minh Hòa).
Flores đã được Trí Nguyễn mời trở lại võ đường Liên Phong tối 27.2 để gặp gỡ, đàm đạo (ảnh: Minh Hòa).