Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng bàn cãi nữa

Dẫu muộn, nhưng chuyện khoán xe hay đấu giá những tài nguyên, tài sản chung đang đi rất đúng hướng, đang được dư luận hết sức ủng hộ. (ảnh minh họa - nguồn: Internet)
Dẫu muộn, nhưng chuyện khoán xe hay đấu giá những tài nguyên, tài sản chung đang đi rất đúng hướng, đang được dư luận hết sức ủng hộ. (ảnh minh họa - nguồn: Internet)