Dẹp chợ tạm - “lạc nghiệp” quan trọng hơn “an cư”

Chợ lề đường Cô Giang (ảnh: baotreonline.com).
Chợ lề đường Cô Giang (ảnh: baotreonline.com).