Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để không còn những cái chặc lưỡi “của chùa“