“Cuồng” với kì tích U23, nhưng hãy vun đắp một tình yêu bền vững